NASTAVA U GRUPI

  • Nastavu organizujemo u grupama.

  • Kurseve svih nivoa, od početnih do visokih, uključujući pripremu za CILS sertifikat, moguće je upisati dva puta godišnje, u februaru i septembru, a na zahtev i u toku cele godine.

  • Prilikom upisa novi polaznik se testira i smešta u grupu koja u potpunosti odgovara njegovom znanju i potrebama.

  • U toku semestra polaznici rade prolazne testove, a na kraju svakog semestra polažu kolokvijum, ili završni ispit, i dobijaju odgovarajući sertifikat.

  • U svakoj grupi maksimalan broj đaka je 8 (na višim nivoima i manje).

  • Nastava se odvija dva puta nedeljno po dvočas.

Drugi o nama

Olivera Pejak-Prokes

”Jos jedno bravo za DUOMO  :)”

Iva Karlavaris

“Buon compleanno alla migliore scuola di lingua Italiana!!!  ? ? ? “

Tea Ursino

”Najbolji!!”

Bojan Cira Pavicevic

“mi mancate  :)”

Organizujemo kurseve:

– standardnog italijanskog jezika za decu srednjoškolskog uzrasta

– standardnog italijanskog jezika za odrasle –

– za pripremu za CILS sertifikat  –

– za pripremu za polaganje  prijemnih ispita –

– za pripremu za polaganje  ispita na fakultetu –

– intenzivna priprema za školovanje i studiranje u Italiji –

Svi naši nivoi, kursevi i sertifikati su usklađeni sa evropskim standardima

– CEF (Common European Framework) –

– (A1, A2, B1, B2, C1, C2) –