PRIPREMA ZA CILS

  • Prilikom upisa novi polaznik se testira i smešta u grupu koja u potpunosti odgovara njegovom znanju i potrebama.

  • Za naše polaznike, nakon stečene diplome C1.1, organizujemo pripremu za CILS sertifikat (Certificazione di Italiano come Lingua Straniera) koji izdaje Univerzitet za strance u Sieni.

  • Ova priprema traje od dva do tri semestra.

  • Budući da smo jedina privatna škola koja organizuje ove kurseve, nakon odgovarajućih ulaznih testova i konsultacija, sa zadovoljstvom upisujemo i polaznike koji su stekli znanje izvan DUOMA.

  • Ispiti se održavaju dva puta godišnje u Italijanskom institutu za kulturu, u Beogradu, sa kojim uspešno sarađujemo niz godina.

Drugi o nama

Jelena Matanović

“Ja sam u Duomo Škola Italijanskog Jezika ucila i polozila CILS. Sve preporuke za njih!”

Maja Milić Đorđević

“Odlična škola, znam iz ličnog iskustva!  :)”

Ivana Čurić

“Najbolja škola, ozbiljan rad.”

Jelena Borocki

“Najbolja škola, najbolji profesori i praktično znanje koje se ne zaboravlja!!! Hvala!!  <3”

Evropski standard – CEF

(Common European Framework)

Evropski okvir – Ciljevi

Razumevanje i upotreba svakodnevnih poznatih izraza i uobičajenih formula koje mogu da zadovolje konkretne potrebe. Učenik zna da se predstavi i da predstavi druge, može da postavi pitanja u vezi sa ličnim podacima i da odgovori na takva pitanja (mesto stanovanja, osobe koje poznaje, šta poseduje). Može da reaguje na jednostavan način, ukoliko sagovornik govori polako i razgovetno i ako je želi da sarađuje.

Može da razume i da koristi zasebne rečenice i izraze koji su u čestoj upotrebi u vezi sa okruženjem od neposrednog značaja (kao na primer: osnovne informacije o osobi i o njenoj porodici, kupovina, lokalna geografija, posao). Može da komunicira u jednostavnim i rutinskim aktivnostima koje zahtevaju razmenu jednostavnih informacija u vezi sa porodičnom i svakodnevnom tematikom. Može da opisuje na jednostavan način aspekte svog života i svog okruženja kao i elemente koji se odnose na neposredne potrebe.

U stanju je da razume bitne tačke jasnih poruka na standardnom jeziku o poznatim temama sa kojima se obično susreće na poslu, u školi, u slobodno vreme itd. Snalazi se u mnogim situacijama koje mogu da se pojave za vreme putovanja kroz neku oblast u kojoj se govori taj jezik. Može da sastavlja jednostavne i suvisle tekstove na njemu poznate teme ili one koje ga zanimaju. U stanju je da opiše iskustva i događaje, snove, nade, želje i da ukratko iznese razloge i da objašnjenja o mišljenjima i projektima.

U stanju je da razume osnovne ideje celokupnih tekstova o konkretnim i apstraktnim temama, uključujući i stručne razgovore unutar svoje struke. Može da reaguje relativno slobodno i spontano, tako da se razgovor sa izvornim govornikom odvija bez preteranih teškoća i pritiska. Zna da piše jasne i dobre sastave na veliki broj tema i da izražava svoje mišljenje o nekoj aktuelnoj temi, sa stavom za i protiv o različitim opcijama

Može da razume širok spektar kompleksnih tekstova i prilično dugačkih i iz njih može da izvuče srž. Izražava se tečno i spontano bez većih napora u pronalaženju odgovarajuće reči. Koristi jezik na fleksibilan i efikasan način u društvene, akademske i profesionalne svrhe. Zna da piše jasne i dobro struktuirane tekstove o složenim temama, i pri tome pokazuje da zna da kontroliše diskurzivnu strukturu, mehanizme povezivanja i kohezije.

U stanju je da razume bez naprezanja skoro sve što čuje ili čita. Zna da rezimira informacije izvađene iz različitih izvora, usmene ili pismene, i da napravi rekostrukciju teksta sa argumentima i informacijama. Spontano se izražava. Govori veoma tečno i precizno, i sa izraženim nijansama značenja čak i u vrlo složenim situacijama.

Tabela preuzeta sa sajta Italijanskog instituta za kulturu