Tim kompetentnih i visokomotivisanih predavača, koji je tokom 20 godina stekao veliko iskustvo u podučavanju italijanskog jezika, pomaže polaznicima u svim fazama učenja, vodeći računa o njihovima ličnim potrebama, zahtevima i mogućnostima.

  • Naši predavači redovno pohađaju seminare i radionice za usavršavanje koje organizuje Italijanski institut za kulturu u Beogradu.

  • Svi predavači su u stalnom radnom odnosu što svakako doprinosi njihovoj motivisanosti i posvećenosti DUOMU.

  • Pridajemo izuzetnu pažnju našim nedeljnim susretima u toku kojih predavači razmenjuju svoja iskustva u učionici i razgovaraju o aktivnostima koje su sprovodili u grupi.

  • Sa zadovoljstvom ističemo da predavači DUOMA imaju na raspolaganju bogato opremljenu biblioteku i najraznovrsniji audio-video materijal.

  • U okviru DUOMA organizujemo i interne mini tečajeve za usavršavanje predavača.

Sekretarijat DUOMA je otvoren svakog radnog dana od 10-20h.

UPOZNAJTE NAS

Slobodanka
Direktor – Predavač

Ekspert za pripremu za CILS sertifikat
profesor italijanskog jezika
više od 30 godina

Tamara 
Predavač

Predavač u nastavi
više od 10 godina
profesor italijanskog jezika

Ognjen
Sekretar

Zaposlen u školi više od 10 godina
sertifikat CILS C1

Jelena
Predavač

Predavač u nastavi više od 15 godina
sertifikat CILS C1